Kurullar

Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu

Koordinatör

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı

YEREL DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ali BEYTUR
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Hakan PARLAKPINAR
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji)

Prof. Dr. Kadir BATÇIOĞLU
(İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan)

Prof. Dr. Süleyman SANDAL
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Suat TEKİN
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Nurettin AYDOĞDU
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Sinan CANPOLAT
(FıratÜniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Hakan PARLAKPINAR
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji)

Prof. Dr. Hakan PARLAKPINAR
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji)

Prof. Dr. Hakan PARLAKPINAR
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji)

Doç. Dr. Suat TEKİN
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Kadir BATÇIOĞLU
(İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan)

Prof. Dr. Nurettin AYDOĞDU
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Ahmet AYAR
(Karadeniz Teknik Üniversitesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Bayram YILMAZ
(Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Mete ÖZCAN
(Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Süleyman SANDAL

(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Selim KUTLU
(Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Bayram YILMAZ
(Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Selim KUTLU
(Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Ahmet AYAR
(Karadeniz Teknik Üniversitesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Nurettin AYDOĞDU
(Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Hakan PARLAKPINAR 
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Sinan CANPOLAT 

(Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Vedat BULUT
(Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı)

Eğitimciler

Prof. Dr. Süleyman SANDAL
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Mete ÖZCAN
(Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Ahmet AYAR
(Karadeniz Teknik Üniversitesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Nurettin AYDOĞDU
(Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Kadir BATÇIOĞLU
(İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan)

Prof. Dr. Bayram YILMAZ
(Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Kadir BATÇIOĞLU
(İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan)

Prof. Dr. Kadir BATÇIOĞLU
(İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan)

Prof. Dr. Kadir BATÇIOĞLU
(İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan)

Prof. Dr. Kadir BATÇIOĞLU
(İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan)

Prof. Dr. Selim KUTLU
(Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Hakan PARLAKPINAR 
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Sinan CANPOLAT 

(Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Suat TEKİN
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)