Kurullar

Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu

Koordinatör

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı

YEREL DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Nigar VARDI
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı)

Doç. Dr. Erdem TOPAL
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı)

Prof. Dr. Süleyman SANDAL
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Suat TEKİN
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Nurettin AYDOĞDU
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Nurettin AYDOĞDU
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Ahmet AYAR
(Karadeniz Teknik Üniversitesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Bayram YILMAZ
(Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Mete ÖZCAN
(Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Vedat BULUT
(Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Selim KUTLU
(Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Bayram YILMAZ
(Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Vedat BULUT
(Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Selim KUTLU
(Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Suat TEKİN
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Ahmet AYAR
(Karadeniz Teknik Üniversitesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Nurettin AYDOĞDU
(Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Mete ÖZCAN
(Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Süleyman SANDAL
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Vedat BULUT
(Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Hakan PARLAKPINAR 
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Sinan CANPOLAT 

(Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Eğitimciler

Prof. Dr. Süleyman SANDAL
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Mete ÖZCAN
(Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Ahmet AYAR
(Karadeniz Teknik Üniversitesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Nurettin AYDOĞDU
(Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Vedat BULUT
(Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Bayram YILMAZ
(Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Selim KUTLU
(Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Hakan PARLAKPINAR 
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Sinan CANPOLAT 

(Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Suat TEKİN
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı)