Başvuru koşulları

Etkinliğe kabul edilecek katılımcıların belirlenmesinde (TÜBİTAK BİDEB 2237–A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında belirtilen katılım ve başvuru kriterleri ile uyumlu) aşağıdaki ölçüt ve ilkeler uygulanacaktır

1. Başvuruda bulunan aday TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmalı.

 

2. Daha önce aynı içerikli bir eğitim etkinliğine katılmamış olmalı.

 

3. Kurs için belirlenen kontenjan 40 kişidir. (20 tanesi Malatya dışı katılım içindir)

 

4. Başvuruda bulunan adaylar Türkiye’deki devlet veya vakıf üniversitelerin birisinde Tıbbi Bilimler alanlarının herhangi birinde (tıp, diş hekimliği, sağlık bilimleri fakültesine bağlı bölümler veya veteriner fakültesi) lisans düzeyinde aktif öğrenim görüyor olmalı, başarısızlık veya ceza nedeniyle eğitime ara vermemiş olmalı (Lisans bitirmesine 1 dönem kalanların başvuruları geçersiz sayılacaktır).

 

5. Katılımcıların belirlenmesinde mümkün olduğunca üniversite, bölüm, bölge ve şehir, cinsiyet gibi özellikler değerlendirilecek olup homojen/dengeli bir dağılımın sağlanmasına çalışılacaktır. 

 

6. Kontenjan üstü başvuru durumunda katılımcıların seçiminde öncelikli olarak başarı kriteri esas alınacak olup, transkript not ortalaması yüksek olan öğrencilere öncelik verilecektir.