Başvuru koşulları

Etkinliğe kabul edilecek katılımcıların belirlenmesinde (TÜBİTAK BİDEB 2237–A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında belirtilen katılım ve başvuru kriterleri ile uyumlu) aşağıdaki ölçüt ve ilkeler uygulanacaktır

1. Tıbbi Bilimler (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Sağlık Bilimler Fakültesi vb.) öğrencisi olmak (Lisans öğreniminin bitimine bir dönem kalanlar başvuru yapamaz).

 

2. Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması

 

3. Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olması

 

4. Etkinliğe kabul edilecek öğrencilerin seçiminde başarı kriterleri esas alınacaktır.

 

5. Kurs için belirlenen kontenjan 60 kişidir. (30 tanesi Malatya dışı katılım içindir)

 

6. Katılımcıların belirlenmesinde mümkün olduğunca üniversite, bölüm, bölge ve şehir, cinsiyet gibi özellikler değerlendirilecek olup homojen/dengeli bir dağılımın sağlanmasına çalışılacaktır